sonomed logo
kobieta i mężczyzna
serce
nóżka dziecka
 
Gabinet Ginekologiczny Dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bartosz Czuba

Zdjęcie - Czubala, Nicolaides


dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Asystent Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii
Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)

Liczne zagraniczne pobyty naukowe:

 • Staż miesięczny w Katholiekuniversitat, Gasthuisberg Klinik Leuven, Belgia z zakresu zastosowania fetoskopii w diagnostyce i terapii wewnątrzmacicznej płodu (Prof. Jan Deprest)
 • Staż w Department of  Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży (Prof. Kypros Nicolaides)

Posiadane Certyfikaty:

 • 2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną częstości występowania preeklampsji oraz porodu przedwczesnego
 • 2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny oraz oceną kąta czołowo - szczękowego twarzy.
 • 2006 - Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej - badania przesiewowe serca płodu
 • 2005 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Cardiology Course
 • 2004 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Advanced Course in Fetal Medicine
 • 2003 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • 2003 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
 • 2001 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 18-23 tygodniem

Od października 2000 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (The Fetal Medicine Foundation - Fundacja Medycyny Połdu), od od 2010 członek ISPD (International Society for Prenatal Diagnosis - Międzynarodowe Towarzystwo Diagnostyki Prenatalnej)
Od października 1996 członek PTG - Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów (USG i USG 3D i 4D) i Konferencji

Autor lub współautor ponad 80 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych, a także licznych rozdziałów w podręcznikach medycznych przeznaczonych dla lekarzy.


Informacje ogólneWitamy w NZOZ Sonomedico - nasi specjaliści proponują następujące badania:
 1. Badanie przezierności karkowej NT z oceną ryzyka statystycznego wad genetycznych
  (trisomii 21,13,18)
  w okresie 11-14 tygodni ciąży.
 2. Ultrasonogram genetyczny ze wskazań ze względu
  na wiek pacjentki.
 3. Wczesna ocena anatomii płodu- w okresie
  11-14 tygodni ciąży.
 4. Badanie echokardiograficzne serca płodu-dokładne badanie serca płodu.
 5. Badania Dopplerowskie przepływów obwodowych oraz ocena funkcji łożyska
  i dobrostanu płodu
  w przypadku zagrożeń ciąży takich jak np.: wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu (hypotrofia płodu), nadciśnienie tętnicze ciężarnej, trombofilie (zaburzenia krzepnięcia krwi u ciężarnej) i inne
 6. Diagnostyka inwazyjna płodu oraz terapia płodu: biopsja kosmówki (CVS), amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego), kordocenteza (nakłucie pępowiny płodu i ocena morfologii w przypadku podejrzenia anemii płodu) w przypadku konfliktu serologicznego oraz konieczności wykonania transfuzji (przetoczenia) wewnątrzmacicznego krwi.
 7. Opieka nad ciążą wysokiego ryzyka (m.in. ciąża bliźniacza, trojacza, opóźnienie wzrostu płodu, zaburzenia rytmu serca płodu-arytmia serca płodu, konflikt serologiczny (niezgodność w zakresie grup krwi rodziców), infekcje w ciąży, obrzęk płodu.
 8. Badania konsultacyjne
  w przypadku wykrycia oraz podejrzenia nieprawidłowości budowy
  i anatomii płodu.

Aparaty Ultrasonograficzne
Sprzęt Medyczny


W NZOZ Sonomedico pracujemy na sprzęcie medycznym najwyższej klasy światowej. Dysponujemy najnowszym aparatem ultrasonograficznymi Voluson E8 Expert BT10 oraz aparatem Voluson VE730 Expert firmy General Electric Medical Systems, które umożliwiają stosowanie metod obrazowania wysokiej rozdzielczości.

Wszystkie aparaty posiadają możliwość zastosowania technik 3D i 4D badania trójwymiarowego , jak również wysokoczułych technik badania Dopplerowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
z badań ultrasonograficznych
w naszej galerii.

Prenatalne Badania USG

Badania ultrasonograficzne
w NZOZ Sonomedico wykonujemy
w określonych tygodniach ciąży:
-11+0 – 14+0 tygodni ciąży – wstępne badanie anatomii płodu wraz z oceną ryzyka występowania wad genetycznych. W tym czasie proponowane jest również wykonanie testu biochemicznego podwójnego , które to badanie zwiększa wykrywalność wad genetycznych płodu.
- 18 - 23 tygodnie ciąży – ocena budowy płodu, łożyska i ilości płynu owodniowego.
- 28 – 33 tygodnie ciąży – ponowna ocena budowy płodu, łożyska i ilości płynu owodniowego. Badanie w trzecim trymestrze ciąży nie może jednak zastąpić dokładnego badania anatomii płodu w okresie 18-24 tygodnia ciąży. Jest badaniem ważnym uzupełniającym.

W badaniach w okresie 18-24 oraz 28-33 tygodni ciąży wykonuje się ocenę dobrostanu płodu przy zastosowaniu technik Dopplerowskich (tzw. przepływy Dopplerowskie).

Echokardiografia
W badaniu echokardiograficznym (badaniu serca płodu) ocenia się dokładnie budowę serca płodu oraz jego czynność przy zastosowaniu technik kolorowego
i pulsacyjnego Dopplera. Badanie to wykonuje się w celu wykluczenia wad wrodzonych serca płodu.

Niektóre wady serca płodu
w okresie prenatalnym mogą jednak zostać niewykryte (np. Koarktacja aorty i inne).

Wizyta
W dniu badania prosimy
o przedłożenie w naszej rejestracji następujących dokumentów:
 • Karta ciąży
 • Karta CHIP NFZ u pacjentek Śląskiej Kasy Chorych
 • Skierowanie od lekarza prowadzącego (jeżeli pacjentkę zakwalifikowano do Programu Badań Prenatalnych refundowanego przez NFZ)
 • Wyniki badań USG od lekarza prowadzącego wraz z dokumentacją zdjęć USG.
 • Poprzednie wyniki badań prenatalnych wraz
  z dokumentacją fotograficzną zdjęć USG.
NZOZ SONOMEDICO
dr hab. n. med. Bartosz Czuba
Gabinet Ginekologiczny
Diagnostyka Prenatalna – USG

Adres:
44-240 Żory
ul. Centralna 23B/1

Czynne od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 19.00

tel. 32 43 43 036
tel. kom. 790 434 036

e-mail: bartosz.czuba@sonomed.net